Trvale bydlisko Zem
22.09.2016

všETKýCH Srdečne pozývame v nedeľu 25.9. od 14.00 do 17.00 do detského múzea na stretnutie s hasičmi - ukážu nám svoje auto, veci, ktoré používajú pri práci a porozprávajú nám rôzne zaujímavosti. 

tvorivá nedeľa sa teda presúva na október. 

13.09.2016

DETSKé MúZEUM BUDE V PIATOK, 16.9. OTVORENé Až OD 14.00. dOOBEDA BUDE CELé vAJANSKéHO NáBREžIE UZATVORENé Z DôVODU STRETNUTIA PREDSEDNíCTVA Eú. ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

29.08.2016

V PONDELOK, 29.8. JE MúZEUM OTVORENé, ROVNAKO AJ VO šTVRTOK, 1.9. VžDY OD 10 DO 18, POSLEDNý VSTUP O 17.00

Slovensky / English
FACEBOOK
Partners:
Explanations:
pre-school children
school children