Trvale bydlisko Zem
25.05.2016

29.5. vás od 14.00 pozývame do našich tvorivých dielní, kde si budeme vyrábať milé strašidielka z látky. tešíme sa na vás!

23.04.2016

STAŇ SA NA TýžDEŇ AJ TY HRDINOM!

PRIHLáS SA NA Náš DENNý LETNý TáBOR A SPOZNAJ PRáCU ZáCHRANáROV, POLICAJTOV A HASIčOV. čAKá NáS NáVšTEVA HASIčSKEJ, záchrannej a kynologickej stanice, zistíme, čo sa robí v koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému, budeme sa hrať, tvoriť a vymýšľať. 

1. turnus: 11. - 15. júl 2016

2. turnus: 1. - 5. august 2016

každý deň od 9.00 do 17.00

tábor je určený deťom od 7-12 rokov, cena na dieťa je 120€

prihlášky a viac informácií na: dennytabor.dm@gmail.com

kapacita oboch turnusov je obmedzená.

07.04.2016

v APRíLI SA OPäť STRETáVAME V TVORIVýCH DIELŇACH A VYRáBAť SI BUDEME:

17.4. - ZVIERATKá Z CESTA, 

24.4. - PIESKOVé OBRáZKY.

VžDY OD 14.00

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci